ترم ۲ ـ دوره مجازی جنسیت‌سازی

دوره مجازی جنسیت‌سازی
در دوره جنسیت‌سازی شما مدل‌های متوع تر و بیشتری یاد خواهید گرفت، که چند نمونه از آموزش‌های ترم دوم را می‌توانید در گالری زیر مشاهده کنید.
 • مدرس: آسیه حقیقت‌پور صوفی
 • سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته
 • پشتبانی: ۳ ماه پشتیبانی آموزشی
 • نوع دوره: دوره مجازی و آنلاین
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

۴۵ ساعت

زمان آموزش

آسیه حقیقت‌پور صوفی

مدرس

مقدماتی تا پیشرفته

سطح دوره

۳ ماه

مدت زمان پشتیانی

مجازی و آنلاین

نوع دوره

توضیحات

سرفصل‌های دوره

در بخش زیر می‌توانید از سرفصل‌های دوره آگاهی یابید.

فصل اول
 1. بخش اول (وسایل مورد نیاز)

توضیحات خرید مدادرنگی

توضیحات خرید مارکر

توضیحات خرید آبرنگ

سایر وسایل مورد نیاز

انواع مقوای بافت دار

 1. بخش دوم (کار با مدادرنگی)

رنگ آمیزی چهره و پوست مانکن

رنگ آمیزی پا

رنگ آمیزی مو

رنگ آمیزی لباس

رنگ آمیزی کفش

 1. بخش سوم (جنسیت پوست ماری)

رسم مانکن با جنسیت لباس پوست ماری

فصل دوم
 1. بخش اول (تکنیک مارکر)

آموزش کار با مارکر

آموزش کار با مارکر

 1. بخش دوم (اندام)

ترسیم مدل خطی مانکن

 1. بخش سوم (مانکن سیاه پوست)

آموزش رنگ پوست مانکن

تکمیل رنگ پوست و مو

بخش اول رنگ آمیزی لباس

بخش دوم رنگ آمیزی لباس

رنگ آمیزی جواهرات

فصل سوم
 1. بخش اول (اندام)

آموزش ترسیم مانکن و لباس

 1. بخش دوم (دیسکو)

بخش اول آموزش جنسیت دیسکو

رنگ آمیزی پوست

بخش دوم آموزش جنسیت دیسکو

رنگ آمیزی کفش

فصل چهارم
 1. بخش اول (ورنی)

رنگ آمیزی چهره (مانکن اول)

رنگ آمیزی مو (مانکن اول)

بخش اول آموزش جنسیت ورنی

بخش دوم آموزش جنسیت ورنی

بخش سوم آموزش جنسیت ورنی

رنگ آمیزی تکمیلی

 1. بخش دوم (چرم)

بخش اول رنگ امیزی مو(مانکن دوم)

بخش دوم رنگ آمیزی مو (مانکن دوم)

بخش اول آموزش جنسیت چرم

بخش دوم آموزش جنسیت چرم

بخش سوم آموزش جنسیت چرم

رنگ امیزی زیپ

رنگ آمیزی تکمیلی

فصل پنجم
 1. بخش اول (ترسیم اندام)

آموزش اسکیس مانکن

آموزش طراحی جنسیت پلگی

استفاده از پاک کن در جنسیت سازی

 1. بخش دوم (پلنگی)

رنگ آمیزی پوست و مو

رنگ آمیزی کت جنسیت پلنگی

رنگ آمیزی کیف

رنگ آمیزی کفش

تکمیل جنسیت پلنگی

فصل ششم
 1. بخش اول(اندام)

نحوه ی ترسیم اندام

آموزش ترسیم چهره

آموزش سایه زدن لباس

 1. بخش دوم(رنگ آمیزی)

آموزش رنگ آمیزی مو

بخش اول رنگ آمیزی پوست

رنگ آمیزی تاپ

بخش دوم رنگ آمیزی پوست

 1. بخش سوم(جین)

بخش اول جنسیت سازی شلوار جین

بخش دوم جنسیت سازی شلوار جین

تاریخچه جین زنانه

فصل هفتم
 1. بخش اول (آناتومی)

آموزش ترسیم آناتومی و لباس

 1. بخش دوم (مخمل)

رنگ آمیزی پوست

بخش اول جنسیت مخمل

بخش دوم جنسیت مخمل

رنگ آمیزی گوشواره و مروارید لباس

رنگ آمیزی تکمیلی لباس

 1. 3. بخش سوم (لمه)

آموزش ترسیم مانکن جنسیت لمه

رنگ آمیزی چهره و مو

جنسیت لمه یا پولک ریز

توضیحات تکمیلی

فصل هشتم
 1. بخش اول (اندام)

آموزش ترسیم مانکن و لباس

 1. بخش دوم (رنگ آمیزی)

رنگ آمیزی پوست

رنگ آمیزی کلاه

رنگ آمیزی کت و کفش

 1. بخش سوم (هولوگرام)

بخش اول جنسیت هولوگرام

بخش دوم جنست هولوگرام

بخش سوم جنسیت هولوگرام

بخش چهارم جنسیت هولگرام

فصل نهم
 1. بخش اول (تکنیک آبرنگ)

آموزش کار با آبرنگ

 1. بخش دوم(اندام)

آموزش ترسیم اندام و لباس

 1. بخش سوم (رنگ آمیزی)

آموزش ساخت رنگ پوست

بخش اول رنگ پوست

رنگ آمیزی چهره و مو

تکمیل رنگ آمیزی پوست

 1. بخش چهارم (پولک)

بخش اول آموزش جنسیت سازی پولک

بخش دوم آموزش جنسیت سازی پولک

بخش سوم آموزش جنسیت سازی پولک

بخش چهارم آموزش جنسیت سازی پولک

فصل دهم
 1. بخش اول (اندام)

بخش اول ترسیم اندام و لباس

بخش دوم ترسیم اندام و لباس

 1. بخش دوم (رنگ آمیزی)

رنگ آمیزی چهره

رنگ آمیزی عینک

رنگ آمیزی مو

 1. بخش سوم (جنسیت خز و ساتن)

بخش اول  آموزش جنسیت خز

بخش دوم آموزش جنسیت خز

بخش اول رنگ آمیزی کیف

بخش دوم رنگ آمیزی کیف

آموزش جنسیت ساتن مات

 1. بخش چهارم (بگ گراند)

شاسی کشی و کشیدن بگ گراند

فصل یازدهم
 1. بخش اول (اندام جنسیت حریر)

بخش اول آموزش ترسیم اندام

بخش دوم آموزش ترسیم اندام

ویدئو سریع ترسیم اندام

 1. بخش دوم (حریر)

رنگ آمیزی پوست و صورت و مو

بخش اول آموزش جنسیت حریر

بخش دوم آموزش جنسیت حریر

تکمیل کار

تکمیل جنسیت چرم شلوار

 1. بخش سوم (اندام جنسیت گیپور)

ترسیم اندام

 1. 4. بخش چهارم (جنسیت گیپور)

انتقال طرح روی مقوا و رنگ آمیزی پوست

رنگ آمیزی مو

بخش اول آموزش جنسیت گیپور و توضیحات دانتل و تور

بخش دوم آموزش جنسیت گیپور

بخش سوم آموزش جنسیت گیپور

فصل دوازدهم
 1. بخش اول (شناخت پارچه)

اسامی پارچه ها بخش 1

اسامی پارچه ها بخش 2

 1. بخش دوم (ترسیم طرح پارچه)

ترسیم طرح های مختلف پارچه 1

ترسیم طرح های مختلف پارچه 2

ترسیم طرح های مختلف پارچه 3

ترسیم طرح های مختلف پارچه 4

فصل سیزدهم
 1. بخش اول (بافت)

ترسیم اندام

آموزش جنسیت بافت

 1. بخش دوم (رنگ آمیزی)

رنگ آمیزی صورت و مو

بخش اول رنگ آمیزی جنسیت بافت

بخش دوم رنگ آمیزی جنسیت بافت

بخش سوم رنگ آمیزی جنسیت بافت

headline
c50c1e0c line shape banner

آسیه صوفی

مدرس دوره

 • کارشناس ارشد طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • کارشناسی طراحی و دوخت دانشکده دکتر شریعتی
 • کاردانی طراحی و دوخت دانشکده دکتر شریعتی
 • دیپلم طراحی و دوخت هنرستان آل یاسین
 • دارای مدرک بین المللی عکاسی

عضو انجمن طراحان لباس ایران

سوالات متداول

دوره‌ھا بصورت مجازی و آفلاین برگزار می‌شود.

مزایای دوره‌ھای مجازی:

 • ھزینه رفت‌وآمد و دغدغه‌ھای مربوطه را نخواھید داشت.
 • در ھر زمان و مکان امکان مشاھده فیلم‌ھای آموزشی و انجام تمرین‌ھای مربوطه را خواھید داشت.
 • زمانیکه استاد صرف آموزش‌ھای دوره‌ھای مجازی می‌کنند بسیار بیشتر از دوره حضوری است، پس مطالب بسیار کامل‌تر عنوان می‌شود.
 • از ھمه مھمتر به فیلم‌ھای آموزشی دسترسی دارید و برای چندین بار امکان و دسترسی به قسمت‌ھای مختلف آموزش را خواھید داشت اما دوره حضوری این شرایط را دارا نیست.
 • شھریه دوره‌ھای مجازی نسبت به دوره‌ھای حضوری بسیار مناسب‌تر است.

جھت دریافت مدرک:

در صورت گذراندن سه ترم در مجموعه ھنرجویان آلبوم نمونه کار خود را ارائه کرده و در صورت احراز صلاحیت، نفرات برتر آکادمی پس از اتمام ترم سوم جھت دریافت مدرک بین‌المللی فنی حرفه‌ای معرفی میشوند. که شامل دو آزمون است: آزمون اول تئوری و پس از کسب نمره قبولی می‌بایست در آزمون عملی شرکت نمایند.

مکان و زمان ھر دو آزمون، از طرف سازمان فنی حرفه‌ای انتخاب و در یکی از آموزشگاه‌ھای فنی حرفه‌ای تھران برگزار می‌شود.

تعرفه آزمون فنی حرفھ‌ای و آموزشگاه برای این دوره حدود ۶٠٠ ھزار تومان است، و امکان تغییر در دوره‌ھای آتی وجود خواھد داشت.

لازم به ذکر است فقط ھنرجویان 16 سال به بالا، در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده، امکان معرفی جھت دریافت مدرک را خواھند داشت و بر اساس مصوبه فنی و حرفه‌ای متاسفانه مدرک شامل آقایون نمی‌شود.

توجه داشته باشید معرفی ھنرجویان جھت دریافت مدرک، مشروط به ثابت بودن شرایط فعلی آزمون سازمان فنی و حرفه‌ای بوده و امیدواریم این شرایط برای معرفی ھمه‌ی ھنرجویان واجد شرایط مثل دوره‌ھای گذشته فراھم باشد.

 • ترم اول آناتومی اندام

 ١٢ جلسه: شامل ترسیم فرم‌ھای اندام، ایستاده از روبرو و پشت، نیم رخ، سه رخ ایستاده و نشسته، درھم پیچیده، ایرادھای اندامی، چھره روبرو، نیم رخ، سه رخ

 • ترم دوم جنسیت‌سازی

١٣ جلسه: شامل جنسیت‌ھای چرم، حریر، جین، دیسکو، پلنگی، مخمل، لمه، ھلوگرام، پولکی، گیپور، بافت، خز ، به ھمراه ۶٠ عدد نقش پارچه‌ھای مختلف

 • ترم سوم پک جامع طراحی لباس، خلاقیت و کالکشن‌سازی

١٢ جلسه: شامل آموزش ترسیم انواع یقه‌ھا، آستین‌ھا، دامن‌ھا، شلوارھا و …

و همچنین نحوه ترسیم لباس‌ھای خلاقانه و علم رنگ و رنگ آمیزی آنھا و ارائه کالکشن‌ھای خلاقانه

 • نمونه آموزش‌ھای دوره را می‌توانید در پیج اینستاگرام زیر مشاھده کنید  asiyesoufi_support@

 

 • آموزش‌ھا در اسپات پلیر بارگزاری خواهد شد و شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن اسپات پلیر بر روی موبایل و لپ‌تاپ به آموزش‌ها دسترسی داشته باشید.
 • ترم اول سه ماه، ترم دوم سه ماه، ترم سوم شش ما
 • پشتیبانی توسط کادر مجرب و متخصص آکادمی مد آسیه صوفی و تحت نظارت دقیق استاد صوفی جھت رفع ایراد آثار، یک روز در ھفته، در گروه تلگرام صورت می‌گیرد.
 • (مدت پشتیبانی ترم اول 3ماه، ترم دوم 3ماه، ترم سوم 6ماه است).

بله مدرک فنی حرفه ای

در صورت گذراندن سه ترم آموزشی، هنرجویان تصاویر آلبوم «نمونه کار» خود را ارائه کرده و در صورت احراز صلاحیت، نفرات برتر جهت دریافت مدرک بین المللی فنی حرفه ای معرفی می‌شوند. که شامل دو آزمون می‌باشد: آزمون اول تئوری و پس از کسب نمره قبولی می‌بایست در آزمون عملی شرکت نمایند.
مکان و زمان هر دو آزمون، از طرف سازمان فنی حرفه ای انتخاب و در یکی از آموزشگاه‌های فنی حرفه ای تهران برگزار می‌شود.
تعرفه آزمون فنی حرفه‌ای و آموزشگاه برای این دوره حدود 600 هزار تومان می‌باشد، و امکان تغییر در دوره های آتی وجود خواهد داشت.
لازم به ذکر است فقط هنرجویان 16 سال به بالا، در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده، امکان معرفی جهت دریافت مدرک را خواهند داشت و بر اساس مصوبه فنی و حرفه ای متاسفانه مدرک شامل آقایون نمی‌شود.

هزینه ی وسایل مورد نیاز برای ترم اول، با توجه به نوع و تعداد وسایل، کم است.
اما باتوجه به این که در ترم دوم تکنیک مداد رنگی و آبرنگ و مارکر آموزش داده می‌شود، وسایل این ترم هزینه بر است، اما میتوانید برای شروع کار از مارک هایی با هزینه و کیفیت پایین تر استفاده کنید.

مشاوره رایگان

درصورتی که هنوز از خریدتون اطمینان ندارید و نیاز به مشاوره بیشتر دارید فرم زیر را پر کنید

مشاوره رایگان

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

PNG

با مجموعه مد و طراحی لباس آسیه صوفی بهترین آموزش‌ها را تجربه کنید.

تلفن: 09909040702      پشتیبانی تلگرام: asiyesoufi@    

پیج اینستاگرام ما: asiye_soufi و  asiyesoufi_support ⁩

ایمیل: soufiacademy@gmail.com

با مجموعه مد و طراحی لباس آسیه صوفی بهترین آموزش‌ها را تجربه کنید.

تلفن: 09909040702      پشتیبانی تلگرام: asiyesoufi@    

پیج اینستاگرام ما: asiye_soufi و  asiyesoufi_support 

ایمیل: soufiacademy@gmail.com

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.