برند آسیه صوفی

تحصیلات:

 • کارشناس ارشد طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • کارشناسی طراحی و دوخت دانشکده دکتر شریعتی
 • کاردانی طراحی و دوخت دانشکده دکتر شریعتی
 • دیپلم طراحی و دوخت هنرستان آل یاسین
 • دارای مدرک بین المللی عکاسی

عضو انجمن طراحان لباس ایران

soufi img 1
508cb9f4ea09696c33f6348510f966ad

سوابق و افتخارات

سابقه تدریس:

 • تدریس طراحی اندام و لباس و دوخت در هنرستان های دخترانه تهران از 86 تا کنون
 • تدریس طراحی اندام و لباس و دوخت دانشگاه شریعتی 89 تا 94
 • تدریس طراحی اندام و لباس و دوخت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 11 و واحد 38 سال 93-94
 • تدریس طراحی اندام و لباس و برگزاری ورک شاپ برای هنر آموزان در سازمان آموزش و پرورش استان تهران آذر 1390
 • تدریس طراحی اندام و لباس دانشکده دخترانه قم 88 تا 86
 • تدریس دانشگاه آزاد تهران جنوب 1401

سابقه داوری:

 • داور جشنواره هنری بخش طراحی لباس در حوزه مجموعه فرهنگی شریعتی 1396
 • داور جشنواره هنری بخش طراحی لباس در حوزه هنرستان حضرت مریم 1394
 • داور جشنواره هنری بخش طراحی لباس در حوزه هنرستان شهید آوینی1392
 • داور سیزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی بهمن 1389

افتخارات:

 • کسب رتبه نخست طراحی آب مرکب در جشنواره هنری آموزش و پرورش1392
 • کسب رتبه دوم استانی در رشته عکاسی در جشنواره ملی مهر آفرینان فاطمی سال 1391